Info till våra medlemmar

Är du medlem i Musikfrämjandet i Kullabygden har du säkert redan fått brev eller mejl från oss.

Eftersom ni medlemmar är vår viktigaste tillgång och en förutsättning för vår verksamhet är vi angelägna om att ni även i den nu uppkomna situationen ska känna att medlemskapet lönar sig.

Vi har därför beslutat att de som redan har betalat eller väljer att betala årets medlemsavgift också har betalat för år 2021; man kvarstår helt enkelt som medlem ytterligare ett år och kan då som vanligt utnyttja möjligheten till förköp av biljetter till rabatterat pris.

Och just år 2021 kommer vårt program att sticka ut lite extra eftersom vi då firar föreningens 75-årsjubileum. Om man inte betalar i år kvarstår man som vilande medlem och får i vanlig ordning ett inbetalningskort tillsammans med kallelsen till årsmötet i mars 2021.