Home » Funktionärer

Funktionärer

Styrelse 2021

Agneta Weber Sjöholm, ordförande

Christina Norström, vice ordförande och tf. sekreterare

Cecilia Müntzing, ekonomiansvarig

Kjell Andersson, ledamot

Bosse Johnsson, ledamot

Joacim Andersson, ledamot

Kjell Green, ledamot

Rolf Axelsson, ledamot

Lena Sahlin, ledamot

Valberedning

Elisabeth Cederwall

Kerstin Fröberg

Revisorer

Willard Möller

Sten Persson