Archive for april, 2021

Medlemsinfo 2021

Styrelsen informerar angående årsmötet för Musikfrämjandet i Kullabygden torsdagen den 15 april 2021.

Årsmötet kommer på grund av pandemin att genomföras digitalt med e-post.

Underlag och beslutsförslag har tillsänts samtliga medlemmar, per e-post eller vanlig post. Medlemmarna meddelar föreningen om man bifaller förslagen eller avslår någon eller några av förslagen. Med medlemmar avser vi de personer som betalat in medlemsavgiften 2019 och/eller 2020 och som får tillgodoräkna sig denna inför kommande musikfestival.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Musikfrämjandet i Kullabygden