Home » Funktionärer

Funktionärer

Styrelse 2019

Agneta Weber Sjöholm, ordförande

Christina Norström, vice ordförande

Christer Engström, protokollsekreterare

Kjell Andersson, ekonomiansvarig

Bosse Johnsson, ledamot

Joacim Andersson, ledamot

Kjell Green, ledamot

Cecilia Gullberg Müntzing, ledamot

Rolf Axelsson, suppleant

Lena Sahlin, suppleant

Valberedning

Torsten Palm, sammankallande

Kerstin Fröberg

Revisorer

Willard Möller, aukt. revisor

Ersättare

Anders Johansson, aukt. revisor