Home » Funktionärer

Funktionärer

Styrelse 2018

Agneta Weber Sjöholm, ordförande

Göran Möller, vice ordförande

Christer Engström, protokollsekreterare

Kjell Andersson, ekonomiansvarig

Elisabeth Axdorph, programsekreterare

Bosse Johnsson, ledamot

Christina Norström, ledamot

Tor Olofsson, ledamot

Valberedning

Torsten Palm, sammankallande

Kerstin Fröberg

Revisorer

Willard Möller, aukt. revisor

Staffan Paulsson

Ersättare

Anders Johansson, aukt. revisor