Home » FAB – Folk All-in Band

FAB – Folk All-in Band

Lördag 8 juli 2023 kl.19.00 i Krapperups musikhall

”FAB är inget band, det är en fest!” 15-hövdade (!) livefenomenet FAB måste upplevas för att förstås. FAB desarmerar bekymmerslöst allt vad smak, pretentioner och andra begränsningar heter och ställer kompromisslöst Musiken, Dansen och Festen i centrum! Med blåssektion, stråkinstrument av alla dess slag, kompband (och en och annan gästande sånginsats) har FAB genom åren förpassat varenda fördom om vad en spelmansstämma skulle kunna tänkas vara till skampålen. FAB är ett lysande insteg in i folkmusiken för den som är nyfiken och älskar musiken och dansen lika mycket som livet. Välkommen till festen – The Tjo Must Go On!