Aktuellt

Ingen festival 2021

I år skulle Musik i Kullabygden ha firat sitt 75-årsjubileum, men firandet skjuts fram till 2022.

Några ord från styrelsen i Musik i Kullabygden:

”Det är med stor sorg i hjärtat vi återigen har tvingats fatta det tråkiga beslutet att ställa in 2021 års Musikfestival. Vi vågar inte chansa på att det går att genomföra en musikvecka – värdig vårt 75e jubileumsår – utan satsar i stället på 2022.

Det är en besvikelse för alla, men det viktigaste är att vi kan komma till vägs ände med pandemin och kan se fram emot en tillvaro som inbegriper möjligheter för alla att njuta av fantastiska konserter!”

Medlemsinfo 2021

Styrelsen informerar angående årsmötet för Musikfrämjandet i Kullabygden torsdagen den 15 april 2021.

Årsmötet kommer på grund av pandemin att genomföras digitalt med e-post.

Underlag och beslutsförslag har tillsänts samtliga medlemmar, per e-post eller vanlig post. Medlemmarna meddelar föreningen om man bifaller förslagen eller avslår någon eller några av förslagen. Med medlemmar avser vi de personer som betalat in medlemsavgiften 2019 och/eller 2020 och som får tillgodoräkna sig denna inför kommande musikfestival.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Musikfrämjandet i Kullabygden